Закон про державний бюджету 2009

admin

Оглавление:

Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Підрозділи:

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»

Закон встановлює «нові правила гри» для єдиноподатників, які вступлять у силу з 01.01.2012 р. З цієї ж дати втратить чинність Указ Президента про спрощену систему оподаткування.

Закон України «Про охорону праці»

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

За порушення вказаних вимог юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, сплачує штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України»

Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI передбачено ряд змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу.

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI

Звертаємо увагу: Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску (п.2 ст.8 Закону)

Закон України «Про податок на додану вартість»

Закон України «Про податок на додану вартість» із останніми змінами та доповленнями від 18.02.2010 р.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР із останніми змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» із останніми змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із останніми змінами від 05.10.2017 р.)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб — підприємців.

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Закон України «Про систему оподаткування»

Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платників.

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» з останніми змінами та доповненнями, що набули чинності 01.01.2010 р.

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

Останні зміни згідно з Законом від 7 квітня 2011 року N 3205-VI

Закон України «Про господарські товариства»

Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов’язки їх учасників та засновників.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Закон України «Про оплату праці»

Закон України «Про оплату праці»

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Малі, середні, великі — Критерії визначення.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи. «

Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Закон України «Про відпустки»

Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Закон України «Про державну податкову службу в Україні»

Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Змінено деякі ставки внесків до фондів соціального страхування

Починаючи з 13.01.09 р. змінено ставки внесків до фондів соціального страхування:

ФСС з ТВП для роботодавців (нарахування на з/п):

До 13.01.09 було 1,5%, стало з 13.01.09 р. 1,4%

ФСС на випадок безробіття:

— для роботодавців (нарахування):

До 13.01.09 було 1,3%, стало з 13.01.09 р. 1,6%

— для працівників (утримання):

До 13.01.09 було 0,5%, стало з 13.01.09 р. 0,6%

— для роботодавців, що використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (нарахування):

з 13.01.09 р. встановлено ставку 2,2%

ФСС від нещасного випадку (нарахування):

тарифи відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки знижені на 0,1%

Тобто, до виплат за січень 2009 року слід застосовувати «старі» ставки з 01.01.09 р. до 13.01.09 р. та «нові» ставки з 13.01.2009 р.

Закон України «Про міліцію»

Остання редакцiя вiд 17.04.2009 , чинний

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

Закон України «Про обіг векселів в Україні»

Закон України «Про обіг векселів в Україні»

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

Верховна Рада України визначає такі стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на 2003 — 2013 роки:

модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології;

машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії;

нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;

вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій;

високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості;

транспортні системи: будівництво і реконструкція;

охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;

розвиток інноваційної культури суспільства ;

виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов’язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання (виготовлення).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів

Внесено зміни до порядку оподаткування ПДВ міжнародних перевезень.

Закон набирає чинності з 01.09.2009 р.

Закон України «Про вибори Президента України»

Закон України «Про вибори Президента України»

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальної гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб’єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

Закон України «Про страхування»

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, — 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, — 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак: . переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі. здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі. проведення страхової виплати або страхового відшкодування . надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.

Закон набирає чинності 21.08.2010 р.

Витрати на встановлення газобалонного обладнання на авто можна включити до податкового кредиту з ПДФО

Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року: . Суму коштів, сплачених платником податку у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

Закон України «Про режим іноземного інвестування»

Закон України «Про режим іноземного інвестування» з останніми змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 2275)

У 2010 році в складі валових витрат платника податку враховується тільки 20% суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворився станом на 1 січня 2010 року.

Платники податків зобов’язані подавати до органів ДПС разом з податковою декларацією з ПДВ за звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за цей період в електронному вигляді.

До складу податкового кредиту наступного періоду включається тільки оплачена частина від’ємного значення. Не оплачена частина повинна враховуватися в декларації окремим рядком, його можна буде включити до складу податкового кредиту тільки починаючи з першого звітного періоду 2011 р.

Органи ДПС отримали право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю на всіх підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування. У разі отримання інформації про ухилення від сплати податків платником податків або найманим працівником, у т. ч. внаслідок неукладення трудового договору, органи ДПС мають право провести позачергову податкову перевірку такого платника податків без його попереднього попередження.

Збільшено строки проведення податкових перевірок:

— планова виїзна — 30 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — 20 р. дн.;

— позапланова виїзна — 15 р. дн., а щодо СМП — 10 р. дн.;

— продовження планової виїзної — 15 р. дн., щодо СМП — 10 р. дн.;

— продовження позапланової виїзної — 10 р. дн. Також запроваджується можливість для податківців призупинити як планову, так і позапланову перевірку на період до 30 робочих днів.

Заборонено продавати на товарній біржі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які товари, що були у вживанні, включаючи транспортні засоби, і капітальні активи.

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік розроблена відповідно до положень програми Президента України В. Ф. Януковича «Україна для людей» та Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи» у Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття — Україна.

Методичною основою розроблення Державної програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету Міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у 2010 році.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року N 1058-IV ( з останніми змінами та доповненнями від 08.07.2010 р. )

З 01.01.2011 податковим агентам доведеться щомісяця подавати податкову декларацію з ПДФО

15) пункт 8.1 статті 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити підпунктом 8.1.5 такого змісту:

«8.1.5. Податковий агент зобов’язаний подавати органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку з доходів фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, які нараховані на користь платників податку, і загальні суми податку з доходів фізичних осіб, які утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету»;

Внесено зміни до законодавства, що регулює строки виплати заробітної плати

Заробітну плату необхідно буде виплачувати не рідше ніж 2 рази на місяць, у проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніже 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір авансу повинен бути не меншим за оплату фактично відпрацьованого часу.

НДС на консультационные и . услуги вернули с 01 июля 2011 г.

Опубликован Закон, исключающий из перечня необлагаемых НДС консультационные, инжиниринговые, инженерные, юридические (в том числе адвокатские), бухгалтерские, аудиторские, актуарные и прочие консультационные услуги, а также услуги по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставление информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців за їх рішенням

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України»

Внесено зміни до Податкового кодексу України та інших документів, що набрали чинності 06.08.2011 р.

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон действует с 01.01.2011 г. и обязывает собственников баз персональных данных регистрировать такие базы в одноименном Госреестре. При этом персональными данными являются сведения только о физлицах.

Актуальность Закона связана с тем, что с 01.01.2012 г. вступит в силу ст. 188 39 КоАП, в соответствии с которой за уклонение от государственной регистрации базы персональных данных к гражданам и должностным лицам применяются штрафы в размере от 5100 грн. до 17000 грн. Кроме того, с указанной даты будет действовать также уголовная ответственность за незаконные операции с конфиденциальной информацией о лицах (ст. 182 УК).

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи, зобов’язані подати таку декларацію до розірвання трудового договору.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» № 4834-VI

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» № 4834-VI від 24.05.2012 р.

Закон набирає чинності 01.07.12 р. у порядку, передбаченому самим Законом.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Закон України «Про електронні довірчі послуги»

Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. №2155-VIII (набирає чинності 07.11.2018 р.)

pro-u4ot.info

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Законодавчим актом на 2016 рік встановлені такі загальні показники Державного бюджету:

доходи у сумі 595,1 млрд. грн.;

видатки у сумі 684,5 млрд. грн.;

дефіцит бюджету визначено у 3,7% прогнозного ВВП.

Видатки на оборону та безпеку визначено на рівні 113,6 млрд. гривень або 5% ВВП.

Законом визначено на 31 грудня 2016 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.501.479.663,5 тис. гривень.

Документом встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року — 1330 гривень, з 1 травня — 1399 гривень, з 1 грудня — 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року — 1167 гривень, з 1 травня — 1228 гривень, з 1 грудня — 1313 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року — 1455 гривень, з 1 травня — 1531 гривня, з 1 грудня — 1637 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2016 року — 1378 гривень, з 1 травня — 1450 гривень, з 1 грудня — 1550 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року — 1074 гривні, з 1 травня — 1130 гривень, з 1 грудня — 1208 гривень.

Мінімальну заробітну плату у 2016 році установлено у місячному розмірі: з 1 січня — 1378 гривень, з 1 травня — 1450 гривень, з 1 грудня — 1550 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 8,29 гривні, з 1 травня — 8,69 гривні, з 1 грудня — 9,29 гривні.

Законом встановлено, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2016 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Законом затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів та міжбюджетні трансферти на 2016 рік.

Законом затверджено перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2016 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Законодавчим актом дозволено Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2016 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Законом також встановлено, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 та 171 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі, надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, плата за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету.

Законом встановлено, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад розподіляється між місцевими бюджетами, наведеними у додатку № 10 до цього Закону.

Згідно із Законом, розподіл коштів державного бюджету для підтримки державних та регіональних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

rada.gov.ua

Это интересно:

  • Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется исходя из Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 213-ФЗ статья 14 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2010 г. Статья 14. Размеры трудовых пенсий по старости СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости; ПК - сумма расчетного пенсионного […]
  • Новые программы для юриста Бесплатные программы для юриста и бухгалтера На данной странице специалисты компании «Юрисконсульт» собрали для вас бесплатные программы для подготовки документов, ведения бухгалтерии, подготовки и сдачи отчетности: 1. Налогоплательщик ЮЛ версия 4.33 (Для того чтобы скачать бесплатно […]
  • Заявление о признании действий банка незаконными ЮрФинансКонсалтинг В Центральный районный суд Истец: Петрова Лилия Львовна 400093, г. Волгоград, ул. им. Богомольца, Ответчик: Департамент по жилищной политике администрации г. Волгограда 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 18а. Третье лицо: Министерство регионального развития 127994, […]
  • Разрешения на проведение электромонтажных работ Лицензия на проведение электромонтажных работ Добрый день. Я планирую открыть ИП, по электромонтажным работам, работы в квартирах и частных домах (коттеджи). Никак не могу понять, для того чтоб мне проводить эти работы, нужна ли лицензия (входить в СРО), а так же иметь группу допуска на […]
  • На социальное обслуживание имеют право граждане Социальное обслуживание по новым правилам 25 октября 2010 года, выступая на заседании президиума Государственного совета о социальной политике в отношении пожилых граждан, Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента, выступил с инициативой подготовки нового закона о […]
  • Приказу минприроды россии 218 судьба Приказа от 25 июня 2010 г. N 218 Минприроды, состав ПД для шахт Приложение к Приказу Минприроды России от 25.06.2010 N 218 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ЛИКВИДАЦИЮ И […]
  • 20 тыс с материнского капитала как получить Какие документы нужны для получения 20 тысяч с материнского капитала в 2018 году? Не так давно в Интернете появилась информация, что в ближайшем будущем на рассмотрение в Госдуму поступит законопроект, согласно которому определенный круг граждан будет иметь право получить единоразовую […]
  • 1 млн рублей субсидия www.garantprim.ru 1. имущественный взнос 2009г. - 150 млн. рублей; 2. субсидия 2010г. - 136,1 млн. рублей; 3. субсидия 2011г. - 100 млн. рублей; 4. субсидия. - презентация Презентация была опубликована 4 года назад пользователемАлександра Ширманова Похожие презентации Презентация на […]