The present tense правила

admin

Оглавление:

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense (Справжнє Тривале Час) – тимчасова форма дієслова, яка описує дії або стану, що триває в даний момент мови. Тобто, Present Continuous Tense показує дії і стану в процесі! Цим воно і відрізняється від простого теперішнього часу (Present Simple Tense).

Present Continuous: You are speak ing Spanish – Ти говориш іспанською мовою. (У значенні, що ти говориш на іспанському в даний момент часу.)

Present Simple: You speak Spanish. – Ти говориш іспанською мовою. (У значенні, що ти взагалі вмієш говорити іспанською.)

Present Continuous і п равила його утворення

Теперішній тривалий час вважається складним. Утворюється цей час за допомогою допоміжного дієслова – to be в Present Simple (is, am, are) і дієприкметника теперішнього часу основного дієслова (з закінченням -ing).

При утворенні дієприкметника теперішнього часу важливо знати наступне:

Якщо дієслово закінчується на невимовне – е , то воно зникає:

to give – giv – ing

to drive – driv – ing

Якщо дієслово закінчується на приголосний після ударного складу, приголосний подвоюється:

to stop – stop ping

to forget – forget ting

Якщо дієслово закінчується на – l , перед яким стоїть голосний, тоді – l подвоюється (в американському варіанті це правило не завжди дотримується).

to fulfil – fulfil ling

to travel – travel ling

Якщо дієслово закінчується на – iе , то – iе змінюється на – у :

Утворення стверджувальної форми:

Іменник + am / is / are + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення – ing

 • I am typing a message – Я пишу повідомлення (зараз).
 • Ivan is playing the piano now – Іван зараз грає на піаніно.
 • Утворення питальної форми:

  Аm / is / are + іменник + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення – ing

 • Is the plane taking off right now? – Літак злітає прямо зараз?
 • Why are you shouting at him? – Чому ти кричиш на нього?
 • Утворення заперечної форми:

  Іменник + am / is / are + not + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення – ing

  Наприклад:

  • It is not snowing – Сніг не йде (зараз)
  • My parents are not sleeping – Мої батьки не сплять (зараз).

  Коли слід вживати Present Continuous:

  1. При вираженні дії, яка відбувається в даний момент (зараз). Дуже часто в таких реченнях зустрічаються обставини часу, за якими можна безпомилково визначити Present Continuous.

  at the moment – в даний момент

 • Do not you smell something is burning? – Хіба ти не відчуваєш що щось горить?
 • What are you talking about now? – Про що ти зараз говориш?
 • 2. При вираженні дії або стану, яке триватиме в теперішньому часі (дія вже почалося і ще не закінчилося), але не обов’язково відноситься до даного моменту розмови:

 • Sorry but I can not lend you this magazine because I’m read ing it myself. – Вибач, але я не можу позичити тобі цей журнал, тому що сам його зараз читаю.
 • I’m study ing at the university. – Я навчаюсь в університеті.
 • 3. При вираженні будь-якої схильності або постійної звички (як правило, негативної). У таких реченнях дієслово висловлює нетерпіння або несхвалення і часто супроводжується говірками:

  all the time – весь час

 • He is always coming too late! – Він постійно приходить занадто пізно!
 • I’m constantly swearing with my parents. – Я постійно лаюся зі своїми батьками.
 • 4. При вираженні намічених на найближче майбутнє дій. У таких реченнях дуже часто використовуються дієслова руху:

  to move – рухатися

  to leave – залишати

  to stay – залишатися

  to start – починати

  і вирази:

  to give a party – робити вечірку

  to have guests – мати гостей

  Наприклад:

  • He is giv ing a birthday party tomorrow. – Завтра він влаштовує вечірку на честь Дня Народження.
  • Is she visit ing own parents next weekend? – Чи вона відвідає своїх батьків на наступному тижні?
  • Опубліковано 31 Сер 2016 12:53 © Just English

   just-english.com.ua

   The Present Perfect Tense. Упражнения

   Exercise 1. Выберите неправильные глаголы и запишите их 3ю форму (Past Participle).

   To arrive, to give, to play, to understand, to blow, to prepare, to wash, to fall, to miss, to run, to know, to talk, to open, to do, to water, to teach, to iron, to brush, to pay, to say, to remember, to show, to speak, to gather.

   Answers: Given, understood, blown, fallen, run, known, done, taught, paid, said, shown, spoken.

   Exercise 2. Выберите правильный вариант.

  • I have/has watched this film.
  • We have began/begun the work.
  • Den have/has done his homework.
  • Molly has break/ broken her toy.
  • Julia and Betty have/has cut the vegetables.
  • He/we have paid for pizza.
  • You have/has ironed this dress.
  • Children have has/had supper.
  • I/she have switched off the light.
  • Martin has went/gone.
  • The girl has drew/drawn a nice picture.
  • You/he has returned from the trip.
  • They have/has gathered the harvest.
  • She/they has packed the things.
  • We have chose/chosen the present.
  • The train have/has arrived.
  • Answers: 1. have; 2. begun; 3. has; 4. broken; 5. have; 6. we; 7. have; 8. had; 9. I; 10. gone; 11. drawn; 12. he; 13. have; 14. She; 15. chosen; 16. has.

   Exercise 3. Составьте предложения, используя Present Perfect.

  • We/to return/from the journey/just.
  • I/to see/my boss/today.
  • Helen/to decorate/her room/already.
  • My cousins/to be/to this cinema/never.
  • Max/to buy/а magazine/today.
  • You/to spend/а lot of money/this month.
  • Ian and Peter/to repair/the radio/already.
  • I/to drive/а car/never.
  • We/to get/some letters/this week.
  • The dog/to run away/just.
  • Answers: 1. We have just returned from the journey. 2. I have seen my boss today. 3. Helen has already decorated her room. 4. My cousins have never been to this cinema. 5. Max has bought a magazine today. 6. You have spent a lot of money this month. 7. Ian and Peter have already repaired the radio. 8. I have never driven a car. 9. We have got some letters this week. 10. The dog has just run away.

   Exercise 4. В следующих предложениях измените время гла­гола на Present Perfect. Переведите предложения на русский язык.

  • The pupils are writing a dictation.
  • My friend is helping me to solve a difficult problem.
  • I am learning a poem.
  • She is telling them an interest­ing story.
  • Kate is sweeping the floor.
  • The wait­er is putting a bottle of lemonade in front of him.
  • I am eating my breakfast.
  • We are drinking water.
  • He is bringing them some meat and vege­tables.
  • You are putting the dishes on the table.
  • They are having tea.
  • She is taking the dirty plates from the table.
  • The children are putting on their coats.
  • Susan is making a new dress for her birthday party.
  • She is opening a box of chocolates.
  • I am buying milk for milk shakes.
  • James is ordering a bottle of apple juice.
  • We are looking for more CDs with good music.
  • Are you recording your favourite film on his video recorder?
  • I am translating a difficult article from German into Russian.
  • Answers: 1. have written. 2. has helped. 3. have learnt. 4. has told. 5. has swept. 6. has put. 7. have eaten. 8. have drunk. 9. has brought. 10. have put. 11. have had. 12. has taken. 13. have put on. 14. has made. 15. has opened. 16. have bought. 17. has ordered. 18. have looked. 19. have you recorded. 20. have translated.

   Перевод: 1. Ученики написали диктант. 2. Мой друг помог мне решить трудную задачу. 3. Я выучил стихотворение. 4. Она рассказала им интересную историю. 5. Катя подмела пол. 6. Официант поставил перед ним бутылку лимонада. 7. Я позавтракал. 8. Мы выпили воды. 9. Он принес им мясо с овощами. 10. Ты поставил посуду на стол. 11. Они выпили чаю. 12. Она убрала со стола грязные тарелки. 13. Дети надели пальто. 14. Сюзанна сшила себе платье на день рождения. 15. Она открыла коробку шоколадных конфет. 16. Я купила молоко для молочного коктейля. 17. Джеймс заказал бутылочку яблочного сока. 18. Мы поискали побольше компакт-дисков с хорошей музыкой. 19. Ты записал свой любимый фильм на его видеомагнитофоне? 20. Я перевел трудную статью с немецкого языка на русский.

   Exercise 5. Сделайте из данных предложений отрицательные.

   1. She has found a wallet on the road.
   2. We have tidied our country house.
   3. The weather has changed.
   4. Liz has left you a note.
   5. They have moved to another hotel.
   6. I have caught a big fish.
   7. Pupils have learned this poem.
   8. Mike has booked the tickets for us.
   9. The plane has landed.
   10. The doctor has prescribed some medicine.
   11. Answers: 1. She hasn’t found a wallet on the road. 2.We haven’t tidied our cottage house. 3.The weather hasn’t changed. 4. Liz hasn’t left you a note. 5.They haven’t moved to another hotel. 6. I haven’t caught a big fish. 7. Pupils haven’t learned this poem. 8. Mike hasn’t booked the tickets for us. 9. The plane hasn’t landed. 10. The doctor hasn’t prescribed some medicine.

    Exercise 6. Сделайте из данных предложений вопросительные.

   12. We have been to the theatre.
   13. I have painted the walls in my bedroom.
   14. Richard has turned on the radio.
   15. They have explained this rule to me.
   16. Amy and Ron have gone to play tennis.
   17. Molly has made a cup of tea.
   18. His parents have gone to the market.
   19. Nelly has typed three letters.
   20. The parrot has flown away.
   21. The students have prepared for the exams.
   22. Answers: 1.Have we been to the theatre? 2. I have painted the walls in my bedroom. 3. Has Richard turned on the radio? 4. Have they explained this rule to me? 5. Have Amy and Ron gone to play tennis? 6. Has Molly made a cup of tea? 7. Have his parents gone to the market? 8. Has Nelly typed three letters? 9. Has the parrot flown away? 10. Have the students prepared for the exams?

    Exercise 7. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требу­ющейся форме, так чтобы получить Present Con­tinuous или Present Perfect.

   23. What’s the matter? Why he (to stop)?
   24. My cousin (to look) for a job, but he (not to find) a job yet.
   25. It (to be) impossible for her to feel at home here.
   26. What you (to study) now?
   27. They just (to give) you a pay rise.
   28. Sophie is busy. She (to knit) a sweater for her grandson.
   29. You only (to have) a piece of cake? You (not to eat) much.
   30. People (to plant) carrots and tomatoes now.
   31. You (to go) to plant tomatoes this year?
   32. Johnny, who finally (to find) a new job, (to give) a big party.
   33. How long you (to be) sick?
   34. You (to see) any good mov­ies recently?
   35. What you (to look) forward to?
   36. Nancy (to look) forward to this weekend.
   37. She (to go) to read Shakespeare and she (not to go) to think about work.
   38. Mike (to leave) for work yet?
   39. They (to pay) their electric bill this month?
   40. How long you (to know) each other?
   41. Your car (to make) strange noises. Is anything wrong?
   42. The boy (to do) his homework and (to take) a karate lesson now.
   43. I (to have) dinner with my friends at the moment and I am very happy to see them again.
   44. Jay never (to travel) overseas.
   45. We always (to have) a dog and a cat. We love pets.
   46. Larry never (to own) a sports car.
   47. Answers: 1. Why has he stopped. 2. My cousin is looking, he hasn’t found. 3. It has been. 4. What are you studying. 5. They have just given you a pay rise. 6. She is knitting. 7. Have you only had, you haven’t eaten. 8. People are planting. 9. Are you going. 10. Johnny, who has finally found, is giving. 11. How long have you been. 2. Have you seen. 13. What are you looking. 14. Nancy is looking. 15. She is going, she is not going. 16. Has Mike left. 17. Have they paid. 18. How long have you known. 19. Your car is making. 20. The boy has done, is taking. 21. I am having. 22. Jay has never travelled. 23. We have always had. 24. Larry has never owned.

    Exercise 8. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Perfect или Past Simple.

   48. It (to be) very cold yesterday.
   49. When you (to meet) him?
   50. I (not to see) him since 1997.
   51. How many mushrooms you (to gather)?
   52. Where you (to put) the newspaper? I want to read it, but cannot find it anywhere.
   53. The new school (to begin) work­ing last year.
   54. At last I (to do) all my homework: now I shall go out.
   55. The building of the house (to begin) early in April.
   56. The rain (to stop) but a cold wind is still blowing.
   57. We already (to solve) the problem.
   58. He (to come) a moment ago.
   59. I nev­er (to speak) to him.
   60. He just (to finish) his work.
   61. You (to make) any spelling mistakes in your dic­tation?
   62. What books you (to read) when you (to live) in the country?
   63. They (not yet to come) from the south.
   64. He (to be) ill last week, but now he (to recover).
   65. If everybody (to read) this new nov­el, let’s discuss it.
   66. You (to book) tickets? — Yes, I … . I (to book) them several days ago.
   67. I can hardly recognize you. I (not to see) you since you (to leave) for Moscow. And you (to change) so much.
   68. You (to read) all the books on this shelf?
   69. I (not to see) my cousin since last year.
   70. Why you (to put) these things in the wrong place?
   71. Why you (to leave) the door open? You will catch cold sitting in the draught.
   72. «We (not to meet) for such a long time!» said my friend. «Yes, indeed,»I answered, «and we both (to grow).»
   73. Answers: 1. it was. 2. When did you meet. 3. I have not seen. 4. Have you gathered. 5. Where have you put. 6. The new school began working. 7. I have done. 8. The building of the house began. 9. The rain has stopped. 10. We have already solved. 11. He came. 12. I have never spoken. 13. He has just finished. 14. Have you made. 15. What books did you read, you lived. 16. They have not yet come. 17. He was, he has recovered. 18. Everybody has read. 19. Have you booked, I have, I booked 20. I have not seen, you left, you have changed. 21. Have you read. 22. I have not seen. 23. Why have you put. 24. Why have you left. 25. We have not met, we both have grown.

   74. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. — 5-е изд., — СПб: КАРО, 2005. — 544 с. — (Английский язык для школьников).
   75. engfairy.com

    The Present Continuous Tense. Упражнения

    Exercise 1. Добавьте окончание -ing к следующим глаголам:

    Work, swim, come, play, lie, tell, get, take, cut, drink, make, hit, sleep, try, look, walk, serve, eat, die, sit, cry, ski, travel, smile, begin, prepare, stop, listen, shave.

    Answers: working, swimming, coming, playing, lying, telling, getting, taking, cutting, drinking, making, hitting, sleeping, trying, looking, walking, serving, eating, dying, sitting, crying, skiing, travelling, smiling, beginning, preparing, stopping, listening, shaving.

    Exercise 2. Дополните предложения нужной формой глагола to be (am, is, are).

   76. Frank and Martin … watching a TV show now.
   77. Kelly … washing her dress in the bathroom.
   78. Our teacher … writing something on the blackboard.
   79. It … getting dark.
   80. The birds … singing sweetly in the garden.
   81. I … preparing for my report at the moment.
   82. The children … decorating the hall for the party.
   83. The wind … blowing now.
   84. People … speaking quietly in the conference-hall.
   85. You … waiting for the call.

   Answers: 1. are; 2. is; 3. is; 4. is; 5. are; 6.am; 7. are; 8. is; 9. are; 10. are.

   Exercise 3. Составьте предложения в the Present Continuous Tense.

  • I/play/tennis/with/my/friend/now.
  • We/walk/on/the/ beach/now.
  • They/have/a/great/time/at/the/camp/at/the/ moment.
  • Angela/paint/a/beautiful/picture/now.
  • Tina/ and/Pam/stay/in/a/five-star/hotel.
  • It/rain/outdoors/at/the/ moment.
  • Bobby/prepare/for/the/test/in/his/room.
  • The/ dog/bark/at/some/strangers.
  • The/water/in/the/kettle/boil.
  • Somebody/knock/at/the/door.
  • The/children/still/sleep.
  • You/watch/the/sunset/now.
  • The/girls/choose/the/ costumes/for/the/party.
  • We/wait/for/the/bus/at/the/ bus-stop.
  • A/little/girl/cry.
  • Answers: 1. I’m playing tennis with my friend now. 2. We are walking on the beach now. 3. They are having a great time at the camp at the moment. 4. Angela is painting a beautiful picture now. 5.Tina and Pam are staying in a five-star hotel. 6. It is raining outdoors at the moment. 7. Bobby is preparing for the test in his room. 8. The dog is barking at some strangers. 9. The water in the kettle is boiling. 10. Somebody is knocking at the door. 11. The children are still sleeping. 12. You are watching the sunset now. 13. The girls are choosing the costumes for the party. 14. We are waiting for the bus at the bus-stop. 15. A little girl is crying.

   Exercise 4. Сделайте предложения отрицательными.

  • Molly is translating an article.
  • Jack and Sam are gathering pears in the garden.
  • It is getting warm.
  • We are climbing a mountain.
  • You are playing basketball now.
  • The children are washing hands in the bathroom.
  • My grandfather is reading a newspaper now.
  • My family is having supper now.
  • Angela is ironing her dress now.
  • I’m looking for my kitten now.
  • Answers: 1. Molly isn’t translating an article. 2.Jack and Sam aren’t gathering pears in the garden. 3.It isn’t getting warm. 4. We aren’t climbing a mountain. 5. You aren’t playing basketball now. 6. The children aren’t washing hands in the bathroom. 7. My grandfather isn’t reading a newspaper now. 8. My family isn’t having supper now. 9. Angela isn’t ironing her dress now. 10. I’m not looking for my kitten now.

   Exercise 5. Составьте предложения по образцу.

   Example: Tim isn’t reading now. (to sleep) +
   Tim isn’t reading now. He is sleeping.
   Colin and Den are playing now. (to work) — Colin and Den are playing now. They aren’t working.

  • Pupils aren’t writing a dictation now. (to translate the text) +
  • Margaret is washing the dishes, (to sweep the floor) —
  • The days are getting shorter, (to get longer) —
  • My Granny isn’t reading a magazine, (to watch TV) +
  • My friend and me are sunbathing, (to swim) —
  • The kitten isn’t sleeping, (to play) +
  • Greg and his boss aren’t having lunch, (to read a report) +
  • Cliff and Julia are preparing for the test, (to dance at the disco) —
  • My father isn’t washing his car. (to dig in the garden) +
  • I’m not learning a poem now. (to write an essay) +
  • You are skating now. (to play snowballs) —
  • I’m drinking tea now. (to drink coffee) —
  • My father and me aren’t listening to music now. (to listen to news) +
  • Answers: 1. Pupils aren’t writing a dictation now. They are translating the text. 2. Margaret is washing the dishes. She isn’t sweeping the floor. 3. The days are getting shorter. They aren’t getting longer. 4.My Granny isn’t reading a magazine. She is watching TV. 5. My friend and me are sunbathing. We aren’t swimming. 6. The kitten isn’t sleeping. It is playing. 7. Greg and his boss aren’t having lunch. They are reading a report. 8. Cliff and Julia are preparing for the test. They aren’t dancing at the disco. 9. My father isn’t washing his car. He is digging in the garden. 10. I’m not learning a poem now. I’m writing an essay. 11.You are skating now. You aren’t playing snowballs now. 12. I’m drinking tea now. I’m not drinking coffee now. 13. My father and me aren’t listening to music now. We aren’t listening to news now.

   Exercise 6. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму.

   1. Alice and Ron … (to sit) in a cafe now.
   2. It … (not to snow) outdoors now.
   3. We …(to wait) for our teacher in the classroom.
   4. I … (to watch) the children playing in the yard.
   5. The girls … (to argue) about what present to buy for Lewis.
   6. Andrew … (not to have) a rest at the moment.
   7. Look! All the people … (to come) into the hall.
   8. Unfortunately our experiment… (not to go) according to the plan.
   9. Pam … (to stand) too close to the road.
   10. The students … (not to have) a lecture now.
   11. Her health … (to improve) day after day.
   12. The rainforests … (to disappear) from our planet nowadays.
   13. The baby-sitter … (not to look) after the child because the child … (to sleep) now.
   14. Look! The guide … (topoint) at some ancient building.
   15. I… (not to discuss) this question now.
   16. Answers: 1.are sitting; 2. isn’t snowing; 3. are waiting; 4.am watching; 5. are arguing; 6. isn’t having; 7. are coming; 8. isn’t going; 9. is standing;
    10. aren’t having; 11. is improving; 12. are disappearing; 13. isn’t looking, is sleeping; 14. is pointing; 15. am not discussing.

    Exercise 7. Сделайте предложения вопросительными.

   17. We are gathering apples in the garden.
   18. Mary is listening to music now.
   19. I’m sweeping the floor in the kitchen.
   20. The cat is running after the mouse.
   21. The boys are making a plane.
   22. The wind is getting stronger.
   23. You’re building a nice house.
   24. I’m taking a bath now.
   25. A woman is feeding the chickens.
   26. They are trying to catch a taxi.
   27. Answers: 1. Are we gathering apples in the garden? 2. Is Mary listening to music now? 3. Are you sweeping the floor in the kitchen? 4. Is the cat running after the mouse? 5. Are the boys making a plane? 6. Is the wind getting stronger? 7. Are you building a nice house? 8. Are you taking a bath now? 9. Is a woman feeding the chickens? 10. Are they trying to catch a taxi?

    Exercise 8. Дайте краткие ответы на вопросы.

   28. Is he peeling the potatoes? — Yes, … .
   29. Are they walking in the park? — No, … .
   30. Are you watching TV? — Yes, … .
   31. Is Martin washing the car? — No, … .
   32. Are Jane and Molly cleaning their rooms? — Yes, ….
   33. Is the washing-machine working? — No, … .
   34. Are you reading a magazine? — No, ….
   35. Is Victor writing a report? — Yes, … .
   36. Is Ann typing a document? — No, … .
   37. Is the sun shining? — Yes, … .
   38. Answers: 1. Yes, he is. 2. No, they aren’t. 3. Yes, I am. 4. No, he isn’t. 5. Yes, they are. 6. No, it isn’t. 7. No, I’m not. 8. Yes, he is. 9. No, she isn’t. 10. Yes, it is.

    Exercise 9. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму. Дайте краткие ответы на вопросы.

   39. … Anna … (to type) the documents? — No, …. She … (to speak) to her boss.
   40. … it … (to get cold)? — Yes, … . And the wind … (to get) stronger.
   41. … you … (to look) through the papers? — No, I…. I… (to write) a report for the conference now.
   42. … Bill and Mike … (to mend) the fence? — Yes,….
   43. … your parents and you … (to rest) in the country house? — No, … . We … (to spend) our weekend at the seaside.
   44. … Edgar … (to play) a computer game? — Yes, ….
   45. … the phone … (to ring)? — No, …. Somebody … (to ring) the door bell.
   46. … your grandparents … (to rest)? — No, …. My grandparents … (to work) in the kitchen garden.
   47. … the kitten … (to sleep)? — No, … . The kitten … (to hide) somewhere.
   48. … you … (to slice) cheese? — No, I …. I … (to mix) the vegetable salad.
   49. Answers: 1. Is Anna typing the documents? — No, she isn’t. She is speaking to her boss. 2.Is it getting cold? — Yes, it is. And the wind is getting stronger. 3. Are you looking through the papers? — No, Гт not. I’m writing a report for the conference now. 4. Are Bill and Mike mending the fence? — Yes, they are. 5. Are your parents and you resting in the country house? — No, we aren’t. We are spending our weekend at the seaside. 6.Is Edgar playing a computer game? — Yes, he is. 7. Is the phone ringing? — No, it isn’t. Somebody is ringing the door bell. 8. Are your grandparents resting? — No, they aren’t. My grandparents are working in the kitchen garden. 9. Is the kitten sleeping? — No, it isn’t. The kitten is hiding somewhere. 10. Are you slicing cheese? — No, I’m not. I’m mixing the vegetable salad.

    Exercise 10. Составьте предложения, расставив слова в верном порядке.

    1. gathering/forest/We/the/mushrooms/are/in.
    2. horses/are/The/not/now/boys/riding/the.
    3. breakfast/sister/now/your/having/Is?
    4. whitewashing/garden/the/They/in/trees/are/the.
    5. me/waiting/Are/for/you?
    6. having/not/now/is/lunch/Roger.
    7. to/teacher/speaking/Our/them/is/now.
    8. carpet/the/Vicky/Is/the/vacuuming/ living-room/in?
    9. is/coffee/Helen/for/making/not/me.
    10. friend/going/and/My/are/the/me/cinema/to.
    11. The/new/concert/learning/children/a/for/song/are/the.
    12. is/now/brother/for/His/looking/not/work.
    13. you/hall/the/hanging/in/the/Are/garlands?
    14. the/in/dusting/is/now/sister/furniture/bedroom/the/My.
    15. party/Everybody/the/enjoying/is.
    16. Answers: 1. We are gathering mushrooms in the forest. 2. The boys are not riding the horses now. 3. Is your sister having breakfast now? 4. They are whitewashing the trees in the garden. 5. Are you waiting for me? 6.Roger is not having lunch now. 7. Our teacher is speaking to them now. 8. Is Vicky vacuuming the carpet in the living-room? 9. Helen is not making coffee for me. 10. My friend and me are going to the cinema. 11. The children are learning a new song for the concert. 12. His brother is not looking for work now. 13. Are you hanging the garlands in the hall? 14.My sister is dusting the furniture in the bedroom now. 15. Everybody is enjoying the party.

     Exercise 11. Переведите на английский язык.

    17. Они сейчас украшают комнату.
    18. Он ждет меня?
    19. Мы сейчас не готовим ужин. Мы убираем кухню.
    20. Анна не плавает сейчас. Она играет в волейбол со своими друзьями.
    21. Вы слушаете меня? — Да, я слушаю вас внимательно.
    22. Сейчас я отдыхаю в саду.
    23. Мой брат ищет какую-то информацию для своего проекта.
    24. Они сейчас не красят крышу дома. Они ремонтируют ворота.
    25. ДЖейн сейчас принимает душ? — Нет, она готовит завтрак.
    26. Вы моете руки? — Да.
    27. Твои друзья готовятся к концерту? — Да, они сейчас обсуждают костюмы.
    28. На улице идет дождь.
    29. Answers: 1.They are decorating the room now. 2. Is he waiting for me? 3. We aren’t cooking supper now. We are cleaning the kitchen. 4. Anna isn’t swimming now. She is playing volleyball with her friends. 5. Are you listening to me? — Yes, I am listening to you attentively. 6. I’m having rest in the garden now. 7. My brother is looking for some information for his project. 8. They aren’t painting the roof of the house now. They are repairing the gates. 9.Is Jane having a shower now? — No, she isn’t. She is cooking breakfast. 10. Are you washing your hands? — Yes, I am. 11. Are your friends preparing for the concert? — Yes, they are discussing the costumes. 12. It is raining outdoors now.

     WELL DONE!

     Литература:

    30. Павличенко О.М. Английский язык. Грамматический практикум. II уровень. — 2-е изд., испр. и доп. — X.: Ранок, 2012. — 304 с.
    31. Это интересно:

     • Презент континиус правила и примеры таблица Present Continuous — Настоящее продолженное время в английском языке Правила образования Present Continuous в английском языке Утвердительная форма Present Continuous (настоящего продолженного времени) образуется при помощи вспомогательного глагола to be в настоящем времени (am, is, are) […]
     • Правило s-es Правила прибавления окончаний –s/-es к существительным и глаголам. Spelling of endings –s/-es Окончание -s/-es прибавляется к существительным для образования множественного числа. Окончание -s/-es прибавляется к глаголам для образования 3 лица единственного числа в форме Present Simple […]
     • 22 правила которые могут изменить ФОРУМЫ » ТОП-ка » Обсуждение статей на TUT.BY » Видео: пять танков будущего, которые могут изменить поле боя Ой, а в Ираке только Т-72 крушили? Походу там больше всего утилизировали Абрамсов и Леопардов. Теперь, исходя из плачевного опыта, Ирак закупает более 70 российских Т-90 […]
     • Договор подряда и трудовой стаж Идет ли в трудовой стаж работа по договору подряда Как оформиться на работу в 2017 году Как составить претензия по договору подряда Когда работа по договору подряда засчитывается в общий стаж Большое количество людей уверены, что в случае работы по договору подряда отработанное […]
     • Has been правила Present Perfect – теперішній доконаний (перфектний) час Present Perfect – теперішній доконаний (перфектний) час англійської мови. Цей час використовується для позначення подій, що завершилися до теперішнього моменту часу або завершено в період теперішнього часу. Дивіться нижче правила […]
     • Механическая работа Энергия Закон сохранения механической энергии Механическая работа Энергия Закон сохранения механической энергии 1.20. Закон сохранения механической энергии Если тела, составляющие замкнутую механическую систему , взаимодействуют между собой только посредством сил тяготения и упругости, то работа этих сил равна изменению […]
     • Приказ годовая инвентаризация Руководства, Инструкции, Бланки Новые файлы приказ на годовую инвентаризацию образец Приказ на инвентаризацию образец 2015 Приказ на инвентаризацию образец 2014 скачать бесплатно Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации. Форма ИНВ-22. […]
     • Как подать заявление на сайт мвд Как подать заявление в полицию через Госуслуги Зачастую в жизни случаются ситуации, когда возникает необходимость написать заявление в полицию. Для многих это не самый приятный процесс, тем более, что необходимость подать заявление в полицию появляется отнюдь не в результате […]