Виключення з правил правильно

admin

Творча група «Своєрідне Коло»

Творімо з любов’ю!

Труднощі перекладу – 2 (шпаргалки з мови)

НЕПРАВИЛЬНО – ПРАВИЛЬНО:

Абонентський ящик – Абонентська скринька

Багаточисельні відвідувачі – Численні відвідувачі

Біжучий рядок – Рухомий рядок

Більша половина – Більша частина

Бувші учні – Колишні учні

Бути на доброму рахунку – Мати добру репутацію

Бути у командировці – Бути у відрядженні

Вартує уваги – Вартий уваги

В двох кроках від нього – За два кроки від нього

В двох словах – Двома словами

Велика прихожа – Великий передпокій

Великі доходи – Великі прибутки

Ведучий фахівець – Провідний фахівець

Вести переписку – Листуватися

Виключення із правил – Винятки із правил

Ви не виключення – Ви не виняток

Види на майбутнє – Плани на майбутнє

Виключити світло – Вимкнути світло

Виключно здібний – Винятково здібний

Вимита посуда – Вимити посуд

Винести подяку – Скласти подяку

Виписка із протоколу – Витяг із протоколу

Вичеркнути із списків – Викреслити зі списків

Відсторонився від справ – Відійшов від справ

Відноситися по-дружньому – Ставитися по-дружньому

Відноситися до більшості – Належати до більшості

Вільна вакансія – Вакансія

Він являється майстром – Він є майстром

Вірна відповідь – Правильна відповідь

Вірний спосіб – Надійний спосіб

В кінці кінців – Кінець кінцем, зрештою

В любому випадку – У будь-якому випадку

Воєнне училище – Військове училище

Вступати в переговори – Починати переговори

Вступний взнос – Вступний внесок

В три години – О третій годині

Гарні обої – Гарні шпалери

Глиняна посуда – Глиняний посуд

Горять щоки – Пашать щоки

Грецькі горіхи – Волоські горіхи

Грошовий перевод – Грошовий переказ

Грудна дитина – Немовля

Два (три, чотири) зошита – Два (три, чотири) зошити

День відчинених дверей – День відкритих дверей

Діючі правила – Чинні правила

Діючі особи – Дійові особи

Доказати теорему – Довести теорему

Доля істини – Частка істини

Друг друга – Один одного

Другими словами – Інакше кажучи

Другі люди – Інші люди

Думки співпали – Думки збіглися

Жестяний цех – Бляшаний цех

Жила площа – Житлова площа

Жилий масив – Житловий масив

Жити за чужий рахунок – Жити за чужий кошт

svkolo.org

Як правильно наголошувати слова: принципи наголошування, проблемні випадки

Наголос у словах української мови є властивістю частини слова – складу. Наголос вказує на склад, який виділяється під час вимови слова. Дуже часто у людей виникають проблеми з правильним уживанням наголосу, бо часто в процесі спілкування ми чуємо неправильний наголос слів, а згодом і самі починаємо вимовляти деякі слова неправильно.

Наголос у словах української мови складно правильно визначити, бо він не тільки може припадати на будь-який склад, але йому також властива рухомість – можлива зміна наголосу при відмінюванні слова. Ситуацію також ускладнює відсутність чітких правил щодо формування наголосу та велика кількість винятків. Проте наголос – одна з тем на ЗНО з української мови та літератури, тому нам необхідно знати ключові випадки утворення наголосу та основні винятки. Винятки треба просто запам’ятати!

Спочатку розберемо принципи наголошування за частинами мови.

Основні принципи наголошування іменників

1. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні: наприклад, загадки, огірки.

2. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом —к при утворенні множини наголос переходить у закінчення: наприклад, тарілка – тарілки, книжка – книжки, АЛЕ: сусідка – сусідки.

3. Іменники, що утворилися від дієслів, мають більше ніж два склади та закінчуються на —ання, частіше всього мають наголошений суфікс: наприклад, читання, завдання. АЛЕ: бігання, нехтування.

4. В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на —метр: наприклад, сантиметр, міліметр, дециметр. АЛЕ в назвах пристроїв – по-інакшому: термометр, барометр.

Основні принципи наголошування прикметників

1. Суфікс прикметників —еньк-, що позначає пестливість, завжди є наголошеним: наприклад, маленький, чорненький, гарненький.

2. У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий склад (тобто на закінчення): наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий.

Основні принципи наголошування дієслів

1. Правила наголошування дієслова «бути» наступні: в теперішньому часі — бути, будемо, проте в минулому часі: була, було, були.

2. Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад, нести, везти, мести.

3. Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: наприклад, веземо, ідемо, підете. АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите.

Основні принципи наголошування числівників

1. У числівниках, що закінчуються на –десят, наголос припадає на останній склад: наприклад, п’ятдесят, сімдесят.

2. У числівниках, що закінчуються на –адцять, наголошений передостанній склад: наприклад, дванадцять, вісімнадцять.

У деяких словах, які будуть на ЗНО, наголос не піддається правилам, його потрібно тільки запам’ятати.

Запам’ятати також потрібно слова з подвійним наголосом: алфаві’т — алфа’віт, весняни’й — весня’ний, доповіда’ч — допові’дач, завжди’— за’вжди, до’говору — догово’ру, жа’лібний — жалібни’й, м ‘я’зовий — м ‘язови’й, пе’рвісний — перві’сний, переста’рок — пере’старок, по’милка — поми’лка, прости’й —про’стий, та’кож —тако’ж.

Розуміємо, що наголос – тема не з легких, тут потрібно мати відмінну пам’ять. Тому надаємо вам декілька порад по запам’ятовуванню наголосу в словах:

1. Багато-багато разів перечитайте слова! Скоро ваш мозок запам’ятає їх та буде видавати «на автоматі». Тільки читати вголос!

2. Пограйте у картки: з одного боку картки напиши слово без виділення наголосу, а з іншого – з виділенням наголошеного складу. Поки робитимеш картки, вже багато запам’ятаєш!

3. Ті слова, що ніяк не можеш запам’ятати, напиши на папірцях та приклей вдома на місця, куди часто дивишся – наприклад, на холодильник.

4. Слова з наголосом, що ти запам’ятав, намагайся застосовувати в мовленні якомога частіше, щоб це відклалося в твоїй пам’яті.

znoclub.com

Як правильно читати англійською мовою літери A і O?

Англійські букви при читанні можуть бути різними звуками. Причина цього в тому, що англійська запозичена з багатьох мов. Іноді літери і звуки зберігали, іноді – міняли “під себе”.

Правила читання в англійській мові потрібно знати напам’ять. Для цього важливо вивчити транскрипцію слів, їх вживання в контексті. У цьому вам допоможуть картки англійських слів.

А тепер добірка правил про те, як правильно читати літери А і О. Для цих букв існує багато правив і винятків.

A
a [ei] в ударному складі take, name, baby, paper
[ei] в складі типу а + згодна + l або r + голосна able, table, enable, maple, staple
[ei] в поєднанні ange angel, change, danger, range, strange, exchange
[ei] в поєднанні ate на кінці дієслів dictate, celebrate, decorate
[ei] виключення з інших правил again, ache, ancient
[e] в третьому від кінця ударному складі animal, Saturday, tragedy, paradise, family
[e] в ударному складі, якщо після нього йде дві поспіль згодних, в односкладових слів and, apple, can, bag, map
[e] виключення з інших правил adult, atom, balance, cabin, camel, dragon, madam
[ea] в поєднаннях are, air, aer rare, square, prepare, farewell
[ea] виключення з інших правил
[o] в складі типу al + згодна bald, talk, walk, chalk, all, ball, wall
[o] в поєднаннях war, quar war, warm, ward, award, towards, quarter
[o] в поєднаннях au, aw autumn, August, daughter, cause, fault
[o] виключення з інших правил what, yacht, water, quality, was, watch, want
[a] в складі типу aff, aft staff, giraffe, after, craft, shaft, draft
[a] в складі типу ant, ance, anch plant, grant, can not, are not, dance, chance, answer
[a] в складі типа ass, ask, ast, asp class, grass, last, fast, master, castle
[a] в поєднанні ar arm, far, star, hard, dark, apart, large
[a] в поєднанні ath bath, path, father, rather
[a] виключення з інших правил banana, drama, gala, ma, tomato, vase, are, mascara, banal, command, demand, example, moustache, sample, calf, half
слабкий [е] * в безударном складі about, again, assistant, banana, data, cinema, balance,
[i] в кінці слова в словах типу village, luggage, image, palace, comrade, climate
інші винятки any, ate, many, said, says, sea, beach, boat

O
[oy] в ударному складі на початку або в середині слова, якщо після йде склад типу згодна + голосна, або поєднання oa open, home, stone, smoke, moment, coat, road, goal
[oy] на кінці слова no, go, ago, so, tomato, potato, tobacco, zero, hero, also
[oy] в поєднанні old old, cold, hold, fold, gold, bold, told, soldier
[oy] в поєднанні ow в словах below, blow, bowl, flow, grow, know, low, own, row, show, slow, snow, throw
[oy] в поєднанні ow на кінці слова в безударном складі yellow, pillow, window, elbow, shadow, tomorrow, Moscow, follow
[oy] виключення з інших правил almost, hotel, motel, telephone, both, clothes, only
[o] третій від кінця ударний склад policy, populate, probably, operate, economy, monopoly
[o] склад типу o + два приголосних, в короткому слові про + приголосний on, not, doll, stop, lock
[o] в поєднаннях or, or + голосна, -oar or, for, order, sort, born, sport, form, short, horse
[o] в поєднанні ou + ght, якщо читається тільки t bought, thought, brought, ought
[o] виключення з інших правил abroad, broad, worn, platform, record, door, floor, course
[a] часто в сполученнях on, om + згодна, oth once, among, tongue, London, Monday
[a] виключення з інших правил above, become, come, colour, cover, discover, does, done
між [о / е] * в поєднанні wor work, world, word, worse, worth, worm
між [о / е] * виключення з інших правил colonel, journal слабкий
[e] * в безударном складі today, forget, ribbon, freedom, doctor, second
слабкий [е] * в поєднанні ou в безударном складі famous, curious, serious, nervous
[y] у поєднанні оо too, zoo, cool, pool, room, moon, soon, spoon, food, school, look
[y] виключення з інших правил do, to, two, who, whose, woman, move, prove, shoe
[oi] в поєднаннях oi, oy oil, noise, voice, moist, point, boy, toy, joy, enjoy, royal
[ay] в поєднаннях ou, ow в словах out, about, aloud, house, count, round, sound, ground
[ye] poor, bloor, tour, dour
інші винятки though, women

englishstudent.net

Як правильно вийти з посту: 5 порад дієтолога

Великий піст найдовший і найсуворіший з усіх православних постів, тому й вихід з нього є стресом для організму.

Юлія Поворознюк, дієтолог

Для того, щоб організм дійсно отримав від нього користь, необхідно дотримуватися правил переходу від рослинного раціону до звичного, який включає в себе продукти тваринного походження.

Як правильно вийти з посту, розповіла дієтолог медичного центру «Аміда» Юлія Поворознюк.

Вихід з посту займає 1-2 тижні, тому варто врахувати такі прості правила, щодо повернення до повсякденної їжі:

 1. Поступовість
  Поступове збільшення кількості їжі обумовлене необхідністю відновлення належного рівня вироблення ферментів, який суттєво зменшується під час посту завдяки обмеженню кількості їжі та виключення продуктів тваринного походження.
 2. Невеликі порції
  Зберігайте почуття міри. Не варто вживати понад 150-200 грамів м’яса (особливо жирного – свинини та баранини), більше одного курячого яйця, та продуктів які містять велику кількість тваринних жирів. Ферментативна система, яка відпочивала під час посту, може не впоратись з таким різноманіттям білкової та жирної їжі, що призведе до проблем з травленням (болі, важкість в животі, здуття).
 3. Варто вживати в їжу більше фруктів, овочів та зелені
  Вони сприяють засвоєнню більш важкої їжі.
 4. Не забуваємо пити воду, трав’яний, зелений чай
  Краще утримуватися від солодких газованих напоїв та енергетиків.
 5. Алкоголь слід вживати з обережністю

В перші дні після посту буде корисним червоне сухе вино, приблизно 50 мл.

Вранці після церкви достатньо з’їсти «крашанку» та 1 шматок паски. За святковим столом 1 шматок нежирного м’яса (буженина), овочі, наприклад, салат з буряка та хрону, обов’язково салат з зелені, капусти, редиски.

На десерт фрукти. На вечерю запечена риба 150 гр і різноманітні овочі (листя салату, капуста, редиска, огірки).

Наведені п’ять правил не можна вважати вичерпними та універсальними для всіх, адже кожен організм індивідуальний.

Великдень чудове світле родинне свято, яке варто провести в радість без переїдань та наслідків для здоров’я!

vyshgorod.city

Як правильно здати спермограму?

Проблеми з репродуктивною системою, які впливають на можливість зачати дитину, трапляються не тільки у жінок – у кожному третьому випадку причиною невдачі стає чоловік.

З цієї причини лікарі радять при плануванні вагітності проходити перевірку обом батькам, внаслідок чого майбутньому татові доводиться проходити спеціальний аналіз – дослідження спермограми. Як правильно здати матеріал і чого очікувати від цього обстеження?

Навіщо потрібно здавати спермограму?

Лабораторний огляд еякуляту дозволяє фахівцю зробити висновок про його в’язкість, рухливість сперматозоїдів, наявність або відсутність інфекційних захворювань і патологій, які можуть виникнути в чоловічій репродуктивній системі. Аналіз допомагає оцінити кількість і якість насінної рідини, а також її морфологічні параметри.

Найбільш явними показаннями до спермограми лікарі вважають:

 • підозри на безпліддя;
 • порушення гормонального фону;
 • перенесені травми пахової області;
 • підготовка до ЕКО;
 • простатит;
 • нещодавно перенесені інфекційні захворювання з активним запальним процесом.
 • На сьогоднішній день спермограма є одним з найважливіших обстежень, яке рекомендовано проходити всім чоловікам, що готуються до продовження роду. Саме на його основі будується подальша програма, націлена на настання довгоочікуваної вагітності у жінки. При цьому фахівці радять проходити цю перевірку не тільки тим чоловікам, які бажають завести дітей, але і всім, які почали вести статеве життя.

  Як підготуватися до процедури?

  Першочергово лікарі наполягають на тому, щоб чоловік при здачі еякуляту був здоровий: під цим мається на увазі не відсутність хронічних патологій, які не вплинуть на результат (з позиції отримання невірних даних), а відсутність їх загострення. Небажано проходити обстеження при наявності ГРВІ або ГРЗ, тому що, підвищена температура тіла вносить частку фальші в підсумковий результат спермограми і загальну якість насінної рідини.

 • З метою виключення явної похибки в результатах лікарі радять пройти чоловікові підготовку до спермограми, яку потрібно почати приблизно за тиждень до призначеної дати.
 • Підготовчий етап може бути розпочатий за 4-5 діб до аналізу, але не пізніше, інакше у ньому не буде сенсу.

  Він включає в себе наступні пункти:

 • Утримання від статевих контактів і мастурбації. Причому, бажано, щоб за тиждень до здачі спермограми вони все ж відбулися, тобто тривале утримання теж негативно позначається на результатах.
 • Виключення алкоголю (в будь-якому вигляді та кількості), а також енергетичних напоїв.
 • Відмова від гормональних препаратів та антибіотиків.
 • Максимальне уникнення стресів і зниження значних фізичних навантажень.
 • Намагатися нормалізувати харчування, прибравши смажені продукти.
 • Уникнення підвищення температури тіла – не відвідувати лазню/сауну, не приймати гарячу ванну: ці дії знижують діяльність сперматозоїдів, що дасть лікарю невірну картину про стан насінної рідини.
 • Якщо раніше чоловік вже переніс інфекційне захворювання, при якому спостерігався запальний процес, потрібно почекати кілька днів після того, як лікар підтвердить, що здоров’я відновилося – зробити це можна лише через проведення клінічних досліджень біохімії крові. Після класичної застуди і подібних захворювань потрібно почекати 2-3 дні з моменту лікування.

 • За деякий час (не більше півгодини) до моменту здачі аналізу лікар попросить пацієнта провести випорожнення сечового міхура, а також підмитися (з використанням мила) і обсушити статевий член. Дії ті ж, що для збору сечі, додатково необхідно старанно вимити руки.
 • Аналіз проводиться в клініці, в окремому кабінеті, який повинен мати комфортну температуру повітря. Чоловікові необхідно за допомогою мастурбації (інші способи заборонені) досягти еякуляції, під час якої він збирає сім’яну рідину в спеціальний стерильний контейнер. Не допускається збір сперми з презерватива, тому що вона буде змішана з мастилом, яке знаходиться в ньому, або ж при перериванні статевого акту, оскільки відбувається змішування з жіночою вагінальною мікрофлорою. Всі ці варіанти відповідно призводять до похибок в результатах аналізу.

  Що стосується того, як правильно здати спермограму в домашніх умовах, то лікарі взагалі не радять намагатися провести цю процедуру самостійно. Незважаючи на легкість процесу, зібраний матеріал повинен потрапити в лабораторію не пізніше ніж через півгодини після процедури, а це доступно не кожному чоловікові. Якщо все ж довелося здавати аналіз в дома, проведіть ті ж заходи підготовки, що і для роботи в клініці, і зберіть сім’яну рідину в придбану в аптеці стерильну ємність за допомогою мастурбації.

  Яким може бути результат?

  Дізнатися всі дані, які отримав фахівець в лабораторії, можна вже через добу – дослідження та розшифрування займають не так багато часу.

  У готовій роздруківці, якщо її зміст лікар не пояснив, потрібно звернути увагу на:

 • частку сперматозоїдів, які мають правильну форму;
 • присутність лейкоцитів (свідчить про запальний процес);
 • кількість сперматозоїдів на 1 мл еякуляту;
 • співвідношення активних і пасивних сперматозоїдів (80% проти 20% вважається нормою).
 • При цьому той, хто проводить розшифрування хімічного складу насінної рідини, може відразу ж зробити помітки про можливий діагноз, серед яких зустрічаються такі слова:

 • Азоспермія – говорить про повну відсутність сперматозоїдів.
 • Олігозоспермія – свідчить про зниження концентрації сперматозоїдів (коли показник значно нижчий встановлених нормативів).
 • Астенозоспермія – «розшифровується» як знижена активність сперматозоїдів.

Потрібно зазначити, що у випадку декількох патологій відразу їх найменування можуть бути об’єднані в 1 слово, з якого пацієнтові доводиться виокремлювати окремі знайомі складові. Але все ж, розшифровку варто довірити професіоналу.

Як поліпшити спермограму при незадовільному результаті?

Якщо лікар не дає позитивних прогнозів після лабораторного вивчення отриманої насінної рідини, він може розписати схему лікування (у разі виявлення патологій) або порекомендувати здати повторний аналіз через деякий час. Зазвичай це 3-3,5 тижні. Якщо результати обох аналізів збігаються, можна говорити про точність передбачуваного діагнозу, хоча в деяких випадках потрібна остання, 3-я перевірка, теж через 3-3,5 тижні. Бажано, щоб перевірки проходили в різних клініках.

Протягом цього часу можна спробувати поліпшити результат, дотримуючись правил підготовки до здачі та здійснюючи корекцію деяких моментів, які могли видати негативну картину.

 • Повне виключення алкоголю, наркотиків, нікотину і стресових ситуацій.
 • Часті прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність.
 • Корекція раціону харчування за рахунок збільшення частки рослинної їжі, горіхів і білкової групи.
 • Перевірка на венеричні захворювання, вірусні інфекції, порушення гормонального фону.
 • Уникнення тривалого утримання від сексуальних контактів.
 • Підводячи підсумок, варто ще раз сказати, що спермограма на сьогоднішній день є одним з найбільш надійних способів перевірити статеве здоров’я чоловіка. Її проходження рекомендовано всім сексуально активним представникам сильної половини, особливо якщо вони починають планування сім’ї. Процедура дуже проста за алгоритмом проведення, але до неї обов’язково потрібно правильно підготуватися, щоб знизити ймовірність похибки результатів.

  natalka.pp.ua

  Это интересно:

  • Штраф за страховку и техосмотр Каким автолюбителям обязательно иметь техосмотр? Актуальные штрафы за отсутствие ТО. Понятие технического осмотра автомобиля устарело еще в 2012 году, однако водители по-прежнему именуют процедуру проверки технической исправности автомобиля и получения диагностической карты […]
  • Если у меня 2 квартиры какой налог Есть ли и какой налог на приватизированную квартиру (имущественный) и при продаже? Владельцы приватизированной квартиры кроме радости обладания заветными квадратными метрами порой сталкиваются и с рядом трудностей. И чтобы вопросы налогообложения не доставили неприятных сюрпризов, […]
  • Субсидия на приобретения жилья ветеранам боевых действий Единовременная субсидия на приобретение жилья ветеранам боевых действий в 2018 году Единовременная субсидия на приобретение жилья ветеранам боевых действий предоставляется в соответствии с мерами социальной поддержки по обеспечению их жильем, предусмотренными подпунктом 3 пункта 3 статьи […]
  • Документы при наследовании земельного участка Земельный участок по наследству Краткое содержание Право на наследование земельного участка Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ, земельным участком признается недвижимая вещь, представляющая собой часть поверхности земли и имеющая характеристики, позволяющие определить ее, как индивидуально […]
  • Платежное поручение налоги с зарплаты Образцы заполнения платежных поручений 2017-2018 С 30 ноября 2016 года заплатить налоги за организацию сможет "иное лицо" (т.е. кто угодно). Но при этом это лицо не может требовать возврат уплаченных сумм. Платежным поручением или платежка - документ банку от имени владельца (клиента) […]
  • Санкт петербург развод мостов время Санкт петербург развод мостов время Развод мостов в Петербурге можно посмотреть с конца апреля по ноябрь. Это одно из самых красивых и запоминающихся зрелищ. В какие месяцы и где лучше смотреть развод мостов и как лучше подготовиться. Навигация в Петербурге открывается в конце апреля и […]
  • Как самому рассчитать субсидию на оплату коммунальных услуг Компенсация за коммунальные услуги: как рассчитать субсидию на ЖКХ Субсидия на услуги ЖКХ является помощью для тех, кому достаточно сложно полностью оплачивать коммунальные платежи. Это помощь малоимущим, малообеспеченным, безработным и пенсионерам. Компенсацию получают в виде […]
  • Договор дарения является ли правом собственности Дарение права собственности Право собственности является исключительным, самым главным и самым широким вещным имущественным правом владельца средств производства и предметов потребления. Его наличие предполагает абсолютную власть над имуществом, на которое оно распространяется. Следует […]